Agilní vývoj

Agilní metodiky jsou skupiny metod původně určených pro vyvíjení softwaru založené na iterativním a inkrementálním vývoji. Umožňují rychlý vývoj softwaru a zároveň dokáží reagovat na změnu požadavků v průběhu vývojového cyklu. Podle těchto metodik se správnost systému ověří jedině pomocí rychlého vývoje, předložení zákazníkovi a následných úprav dle zpětné vazby

Priority agilního programování


 • Lidé a jejich spolupráce před procesy a nástroji

 • Fungující software před obsáhlou dokumentací

 • Spolupráce se zákazníkem před sjednáváním smluv

 • Reakce na změnu před dodržováním plánu

Principy agilního programování


 • Nejvyšší prioritou je uspokojit zákazníka skrz rychlé a průběžné dodávání kvalitního software.

 • Změnové požadavky jsou vítány, dokonce i v průběhu vývoje.

 • Dodávejte fungující software často, v intervalech týdnů až měsíců.

 • Lidé z businessu a vývojáři musí spolupracovat každý den během celého projektu.
 • Pro práci na projektu vybírat motivované jedince.

 • Nejúčinnější metoda sdílení informací vývojářskému týmu je osobní setkání.

 • Fungující software je hlavním měřítkem postupu vývoje.

 • Agilní procesy podporují udržitelný vývoj.
 • Průběžná pozornost věnovaná technické dokonalosti a dobrému návrhu posiluje agilní přístup.

 • Základem je jednoduchost – umění co nejvíce práce vůbec nedělat.

 • Nejlepší architektury, požadavky a návrhy vznikají v týmech, které se samy organizují.

 • Tým v pravidelných intervalech vyhodnocuje svou práci a upravuje své postupy tak, aby byl co nejefektivnější.

Kontaktujte nás


Pod višňovkou 1661/35,

Praha - Krč,

Česká republika


Ing. Ivo Durník - Statutární ředitel

Tel.: +420 603 314 504

Email: ivo.durnik@hathaway.cz


Technická podpora

Tel.: +420 607 057 038

Email: info@hathaway.cz