DevOps

Využíváme tento přístup k vývoji software, který zdůrazňuje komunikaci, spolupráci a integraci mezi vývojářem a odborníky na informační technologie z provozu. DevOps je reakcí na vzájemnou závislost vývoje softwaru a IT provozu. Jeho cílem je pomoci organizaci rychle produkovat softwarové aplikace a služby. Cílem je maximalizovat předvídatelnost, účinnost, bezpečnost a udržovatelnost provozních procesů. Tento cíl je velmi často podporován automatizací. DevOps integrace se zaměřuje na dodání produktu, testování kvality, rozvoj produktu a vydávání oprav a nových verzí s cílem zvýšit bezpečnost a spolehlivost, zrychlit vývoj a nasazovací cykly. Hodně nápadů (a lidí) zapojených do DevOps se tam dostalo z oblasti podnikového řízení systémů a agilního vývoje software.

Kontaktujte nás


Pod višňovkou 1661/35,

Praha - Krč,

Česká republika


Ing. Ivo Durník - Statutární ředitel

Tel.: +420 603 314 504

Email: ivo.durnik@hathaway.cz


Technická podpora

Tel.: +420 607 057 038

Email: info@hathaway.cz